Uitvoering parkings & kelders

Paalwand, berlinerwand + radierfundering

Combinatie met paalwand - Berlinerwand + gepolierde beton-radierfundering. De profielen van de berlinerwand doen tevens dienst als kolommen voor de loopweg van de rolbruggen.

paalwand + berlinerwand

Combinatie van paalwand - Berlinerwand voor kelder van 1 niveau diep.

paalwand + trekankers

Combinatie paalwand – trekankers voor ondergrondse parking 2 niveaus diep, naast bestaande bebouwing.